film_1
film_2
film_3
film_4
film_5
Aktualizováno:  
 
 
TOPlist  

DE  EN  PL

Kolínská řepařská drážka 13.4.2009Kolínská řepařská drážka   Letos jsem využil prodlouženého víkendu Velikonoc a v pondělí zavítal na drážku. Velikonoční jízdy byly první v letošním roce, měsíc před oficiálním zahájením pravidelného sezónního provozu. Od této návštěvy jsem si sliboval, že se mi v rovinatém terénu podél trati podaří pořídit zajímavé záběry z většího odstupu, než tomu bylo loni, kdy jsem přes nesklizená pole neměl žádný pořádný výhled.

  Vědom si dopravních omezení přes svátky jsem se do Kolína raději vydal o něco dříve. Kvůli výlukám jsem nestihl přestup na Os2216 do zastávky Kolín-Zálabí a autobusová linka MHD č. 10 také nejela. Než-li čekat skoro hodinu na další, raději jsem se vydal na okraj Kolína po svých. Chtěl jsem totiž projít drážku až na konečnou výhybnu u Výrovny v dopoledních hodinách co nejdříve, abych zachytil parní vlak s nasvíceným čelem lokomotivy.

  Hned při příchodu k areálu drážky, do výchozí stanice Kolín-Sendražice, mě překvapil s ohledem na sváteční den relativně velký počet návštěvníků. Podařilo se mi tak zachytit skutečně ruční kyblíkové zbrojení parní lokomotivy BS 80 uhlím před započetím jízd. Předzvánění závor dávalo tušit, že parní lokomotiva BS 80 bude posunovat k soupravě vlaku na svoji první jízdu. Ve stanici jsem odložil vše nepotřebné a vyrazil jsem podél trati. Díky rovinatému terénu byla viditelnost výborná, na větší vzdálenosti se přece jen horký vzduch tetelil, jako kdyby už bylo léto.

  Před druhou jízdou parního vlaku v 11.00 jsem již byl připraven na konečné ve výhybně u Výrovny. Díky rovinatému terénu jsem dobře viděl parní vlak už od projetí výhybny Černý Most. Několika oblouky kolem polí přijel parní vlak do výhybny. Zde parní lokomotiva BS 80 musí objet soupravu a po krátké přestávce se vlak vydává na zpáteční jízdu.

  Na prozatimním konci trati jsou viditelné již další práce na jejím prodloužení. Budoucí prodloužení trati je již vykolíkováno a v několika stech metrech jsou prováděny zemní práce. Využil jsem čas, než parní vlak dojede zpět do stanice Kolín-Sendražice a než se znovu vydá na trať při další jízdě v 12.00, ke zdokumentování tohoto stavu.

  Na dalších místech podél trati jsem zaznamenal jízdy parního vlaku v 12.00. Při jízdě parního vlaku v 13.00 jsem si při zpáteční cestě zpět k výhybně Černý Most všiml netradičního ruchu na výhybně. Parní vlak na výhybně zastavil a čekal na dojezd pracovního vlaku ze stanice Kolín-Sendražice. Udělal jsem jeden záběr z dálky a snažil jsem se potom doběhnout po poli co nejblíže. Pracovní vlak nejel dále na trať, ale vrátil se po odjezdu parního vlaku za ním zpět do stanice Kolín-Sendražice. Později jsem se dozvěděl, že křižování obou vlaků ve výhybně bylo uksutečněno pro potěchu návštěvníků. Poprosil jsem, zda-li by nemohla být uskutečnna ještě jedna jízda, na kterou bych se mohl na místě připravit. Na výhybně Černý Most jsem potom zdokumentoval křižování 5. vlaku (14.00) při zpáteční jízdě s pracovním vlakem.

  V místním bufetu jsem si dopřál občerstvení před poslední jízdou, které jsem se chtěl zúčastnit. Vybral jsem si místo hned v prvním voze za lokomotivou, abych mohl na zpáteční cestě pořídit záznam z trati pěkně po slunci. Ani po skončení jízd provoz ve stanici Kolín-Sendražice neutichal. Ve stanici se posunovalo se soupravu vlaku, kterou bylo nutné odklidit. Parní lokomotiva posunovala na odpopelení. To jsem však již odcházel pryč, abych stihl svůj zpáteční rychlík ve stanici Kolín.Další informační zdroje:
Videogalerie Videogalerie

K přehrání tohoto videa si stáhněte přehrávač Adobe Flash Player.

Adobe Flash Player

 1   Ranní příprava parní lokomotivy BS 80 avi ? MB wmv ? MB
 2   1. vlak (10:00) za stanicí Kolín-Sendražice avi ? MB wmv ? MB
 3   1. vlak (10:00) při zpáteční jízda na výhybně Černý Most avi ? MB wmv ? MB
 4   2. vlak (11:00) přijíždí na výhybnu u Výrovny avi ? MB wmv ? MB
 5   Parní lokomotiva BS 80 objíždí soupravu vlaku avi ? MB wmv ? MB
 6   2. vlak (11:00) odjíždí z výhybny u Výrovny avi ? MB wmv ? MB
 7   3. vlak (12:00) na trati před výhybnou u Výrovny avi ? MB wmv ? MB
 8   3. vlak (12:00) v obloucích mezi výhybnami u Výrovny a Černým Mostem avi ? MB wmv ? MB
 9   4. vlak (13:00) na trati za výhybnou Černý Most avi ? MB wmv ? MB
 10   4. vlak (13:00) směřuje k výhybně Černý Most avi ? MB wmv ? MB
 11   Pracovní vlak s lokomotivou BNE 50 „Kočkomet“ na výhybně Černý Most avi ? MB wmv ? MB
 12   5. vlak (14:00) uhání na rovince k výhybně Černý Most avi ? MB wmv ? MB
 13   5. vlak (14:00) zastavuje na křižování na výhybně Černý Most avi ? MB wmv ? MB
 14   Pracovní vlak s BNE 50 „Kočkomet“ odjíždí z výhybny Černý Most avi ? MB wmv ? MB
 15   6. vlak (15:00) odjíždí ze stanice Kolín-Sendražice avi ? MB wmv ? MB
 16   Pracovní vlak mezitím posunuje ve stanici Kolín-Sendražice avi ? MB wmv ? MB
 17   6. vlak (15:00) přijíždí zpět do stanice Kolín-Sendražice avi ? MB wmv ? MB
 18   7. vlak (16:00) záznam z jízdy na trati Kolín-Sendražice - Výrovna avi ? MB wmv ? MB
 19   7. vlak (16:00) záznam z jízdy na trati Výrovna - Kolín-Sendražice avi ? MB wmv ? MB
 Kompletní videogalerie ve formátu DVD  krd_20090413.iso ? MB